Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2018

11:57
Za długi był nasz uścisk. Dokochaliśmy się do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialadylena ladylena

May 14 2018

09:55
09:47
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viabarock barock
09:09
09:08
0046 525a 500
Reposted frombuddhablink buddhablink viawszystkodupa wszystkodupa
09:00
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaolakocie olakocie
08:56
2414 051b 500
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaidosk8 idosk8
08:56
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viabarock barock
08:55
7356 4e67
Reposted fromlostinspace lostinspace viaeazyi eazyi

April 23 2018

17:59
0072 4f13 500
Reposted fromelles elles vianimamie nimamie
17:58
0314 3b1d 500
Reposted fromseaweed seaweed vianimamie nimamie

April 20 2018

06:42
4510 e82d 500
Reposted fromtfu tfu viawarkocz warkocz
06:34
4360 fb40 500
Reposted frompollywood pollywood viabluejane bluejane
06:28
2364 1dca 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viascorpix scorpix

April 13 2018

06:17
8070 b24c 500
Reposted fromdeviate deviate viathatwasntadream thatwasntadream

April 12 2018

07:18
07:16
Czasem wszystko jest zupełnie inne, niż sobie wyobrażamy, a czasem to, co uważaliśmy za rzeczywistość, w ogóle nie istnieje.
— Jodi Picoult - Małe wielkie rzeczy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
07:14
07:12
07:10
9051 b020 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl