Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2018

14:02
14:02
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viawszystkodupa wszystkodupa
14:00
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viawszystkodupa wszystkodupa
14:00
On dotknął palcami jej włosów, ona poczuła, że dotyka ją miłość.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viawszystkodupa wszystkodupa
14:00
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
14:00
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź
Reposted fromawkwardx awkwardx viawszystkodupa wszystkodupa
13:59
8550 c8ec
!
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viadiedrunk diedrunk

October 09 2018

10:31
2637 7db2 500
Miłosz
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viainsanedreamer insanedreamer
10:30
1415 428d 500
Reposted fromLotte Lotte viapoppyseed poppyseed
10:30
7060 cf98 500
Reposted fromnervure nervure viapoppyseed poppyseed
10:29
Szanuj ludzi, którzy znajdą dla Ciebie czas w swoim napiętym grafiku, a kochaj tych, którzy nawet nie pomyślą o grafiku, gdy dowiedzą się, że ich potrzebujesz.
Reposted fromlabellavita labellavita viapoppyseed poppyseed
10:29
10:29
Czasem miałem wrażenie, że noszę znak z napisem: “dowalcie mi”.
— Richard Paul Evans
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapoppyseed poppyseed
09:03
09:03
0048 549d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
09:03
Bez względu na to, skąd pochodzimy, jaką mamy osobowość i jakie mamy cele, wszyscy chcemy być kochani.
http://seeik.pl
Reposted fromSEEiK SEEiK viainsanedreamer insanedreamer
09:03
09:03
A Ty, wiesz jak pachnie świat o piątej trzydzieści?

September 27 2018

13:17
8874 b00d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawarkocz warkocz
13:17
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Reposted fromWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl