Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

13:19
4834 9cfd 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viairmelin irmelin
13:14
13:14
3661 4350 500

July 16 2019

10:42
2547 9f21 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
10:40
10:40
Miłość jest wtedy gdy dwie osoby w siebie wierzą.
— Nowość
Reposted fromresort resort viawszystkodupa wszystkodupa
10:40
Kiedy jesteś na wakacjach albo obchodzisz uroczystość rodzinną, nie przejmuj się zbytnio kosztami. To nie jest czas liczenia pieniędzy, to jest czas gromadzenia wspomnień.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabarszczowa barszczowa
10:39
8578 36bf 500
Reposted fromhagis hagis viabarszczowa barszczowa
10:39
1026 15d4
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 vianikotyna nikotyna

July 12 2019

13:55
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Hłasko "Pijany o dwunastej w południe".
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viawszystkodupa wszystkodupa
13:55
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viawszystkodupa wszystkodupa
13:54
A mogłaś się nie bać i twoje "dziś" wyglądało by zupełnie inaczej 
— Mononok
Reposted frommononok mononok viawszystkodupa wszystkodupa
13:54
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viawszystkodupa wszystkodupa

July 11 2019

13:24
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
13:21
13:20
4556 fa7f 500
Reposted fromnutt nutt viawszystkodupa wszystkodupa
13:20
6533 9139 500
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
13:19
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin viawszystkodupa wszystkodupa

July 09 2019

09:46
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
09:44
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl