Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2019

07:26
Będziesz zbierać kwiaty 
będziesz się uśmiechać 
będziesz liczyć gwiazdy 
— Marek Grechuta
Reposted fromkaaro kaaro viakasiakocimietka kasiakocimietka
07:09
07:08
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viaiblameyou iblameyou
06:56
06:55
9950 4635 500
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
06:54
8607 b614 500
Reposted fromxawery xawery viainsanedreamer insanedreamer
06:51
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaolewka olewka
06:51
8906 61c1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabarszczowa barszczowa
06:51
06:48
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C "BRUD"
06:47
06:47
Pierwszym krokiem, aby nabrać pewności siebie, jest sprawiać takie wrażenie.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathatwasntadream thatwasntadream
06:46
1861 8559 500
Reposted fromblubazaur blubazaur viadrugs drugs
06:46
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaordiinaryy ordiinaryy
06:45
Coś mam w środku spierdolone. Na amen.
— Jacek Podsiadło
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaordiinaryy ordiinaryy

August 06 2019

11:42
Nie jestem w stanie nic zrobić, nie mam mocy sprawczej, nie umiem, nie mam planów, celów. Jakby była siedemnasta trzydzieści, a ja właśnie wyszłabym z zatłoczonego autobusu i na przejściu dla pieszych pękłaby mi torba, w której miałam wszystko. Jeszcze bardziej nie wiem jak żyć.
— Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaolewka olewka
11:42
0940 8427
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaolewka olewka

August 02 2019

13:32
Przez te wszystkie lata dowiedziałam się, że czasem odpychamy ludzi tylko dlatego, żeby nas przyciągnęli. Chcemy, żeby udowodnili nam, jak bardzo im na nas zależy. Chcemy, żeby walcząc o nas, dowiedli swojej miłości.
— Darien Gee
Reposted fromaleander aleander viainsanedreamer insanedreamer
13:29
2521 3e00 500
Reposted fromkropq kropq viainsanedreamer insanedreamer

July 31 2019

09:07
1357 7390 500
szkoda tylko, że dalej nic z tego nie będzie. ale sie cieszę, bardzo się cieszę.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl