Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2017

12:14
5638 3ead 500
Reposted fromApriloNeil ApriloNeil viaolewka olewka
12:06
0535 d208 500
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona

September 22 2017

07:40
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
07:38
07:30
Wydarzenia i spotkania, które zmieniają twoje życie, pojawiają się w najbardziej niespodziewanych momentach.
— Andrew Matthews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiblameyou iblameyou
07:21
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viaPrzygnebiona Przygnebiona

September 21 2017

06:50
A teraz pójdę sobie zrobić herbaty, bo usycham z niezdecydowania, zawahania, niepewności, rozczarowania, nadmiaru obowiązków, tęsknoty i niewytłumaczalnego uszczerbku na psychice.
Reposted fromscar scar vianawrocka nawrocka
06:35
5730 cfb0 500
Reposted fromsweetbitter sweetbitter vianawrocka nawrocka
06:27
Najgorzej, gdy mam za dużo czasu. Wtedy na nic go nie mam.
Reposted fromnonenonenonenon nonenonenonenon vianawrocka nawrocka
06:26
1755 3a6b
Reposted fromscorpix scorpix vianawrocka nawrocka
06:19
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream vianawrocka nawrocka
06:17
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianawrocka nawrocka
06:17
0432 5d7f 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vianawrocka nawrocka

September 18 2017

20:02
6172 6bb7
Reposted frommoniamagda moniamagda vianawrocka nawrocka
19:56
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianawrocka nawrocka
19:50
7397 c09c
Reposted frombrumous brumous viamoth-into-flame moth-into-flame
19:04
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
19:02
Albo wchodzisz do mojego życia, albo z niego znikaj. Proszę, nie stój w progu...
Reposted fromxalchemic xalchemic viaPrzygnebiona Przygnebiona
19:01
2407 bb89
Reposted frompesy pesy viaPrzygnebiona Przygnebiona
19:00
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl