Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

12:43
3820 dbf7
Reposted fromtichga tichga vialaberbla laberbla
12:42
6072 d62e 500
Reposted fromspokodama spokodama viabluejane bluejane
12:42
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaForestMan ForestMan
12:42
3520 a459 500
12:35
3150 4baa 500
Reposted fromobliviate obliviate viawerterowska werterowska
12:33
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Piotr C.
Reposted fromnutt nutt viaolewka olewka

September 17 2018

10:57
"A może to ona była moją wielką miłością" - myślę teraz. "Może po prostu byłem za głupi, żeby to zrozumieć".
— Jakub Żulczyk "Wzgórze Psów"
10:56
Przyznajmy to sobie szczerze – każda z nas setki razy robiła dobrą minę do złej gry – żeby kogoś nie urazić, nie zniechęcić do siebie, nie przestraszyć. Nie obciążać swoimi problemami, nie zwracać na siebie uwagi. Ale pamiętaj – też masz prawo nie wyrabiać. Nie mieć siły. Mieć dość. Masz prawo do chwili słabości. Do tego, żeby Cię ktoś przytulił, zamiast ponownie strzelić Ci w twarz.
— "Cyniczny szept"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
10:56
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
10:56
2160 6ec0 500
Marek Koterski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
10:53
Nikt nie lubi chwil, gdy musi spojrzeć w oczy własnej winie". 
— Charlotte Link
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viawszystkodupa wszystkodupa
10:42
Mówią, że jesteś nikim,
Do czasu aż ktoś Cię pokocha. 
Więc czekam, aż sprawię kogoś kimś
Wkrótce. 
— Ingrid Michaelson - Are We There Yet
10:33
Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
10:32
Nauczył mnie, że miłość może być prosta. Delikatna, ale pełna emocji. Pokazał mi, że da się przeżyć rok bez kłótni, że da się rozmawiać, nawet o rzeczach najtrudniejszych. Sprawił, że zaczęłam marzyć o rzeczach, o których wcześniej nawet mi się nie śniło. Wierzyć w siebie i w to, że mogę wszystko, jeśli tylko chcę. Udowodnił, że będzie przy mnie nawet wtedy, gdy sama nie mam siły być po swojej stronie. I że nie odejdzie, gdy pojawią się problemy. Dał mi miejsce, do którego chcę wracać, gdzie czuję się jak w domu. Pozwolił mi rozwinąć skrzydła.
Cztery Wieki Później
10:29
10:29
10:29
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
10:28
5506 bf8c 500
Reposted fromcontigo contigo viadiedrunk diedrunk

September 12 2018

14:57
9898 4e0e
Reposted fromkniepuder kniepuder viadrugs drugs
14:57
0372 89dc 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl