Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

09:48
Kiedy się na kimś mścisz, to w zasadzie mówisz mu najlepszy komplement. To tak, jakby powiedzieć komuś: "Miałeś tak wielki wpływ na moje życie, że muszę się odwzajemnić. Muszę wpłynąć na twoje życie tak głęboko, jak ty na moje''.
— Augustus Hill, "Oz", 4x11
Reposted from1923 1923 viainsanedreamer insanedreamer
09:44
0798 6043
Reposted fromEtnigos Etnigos viaolewka olewka
09:44
3210 ad73 500
Reposted fromoll oll viaolewka olewka
09:43
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaaneth aneth
09:43
2758 1f4e 500
Reposted fromseaweed seaweed viabarock barock

February 15 2019

13:45
Plan na tę wiosnę jest prosty. Jeździć po mieście na rowerze, malować usta na różowo, jeść świeże warzywa i owoce, podróżować, pozwalać sobie na małe przyjemności, często wychodzić z domu, próbować nowych smaków, spotykać się z przyjaciółmi. Na balkonie posadzić dużo kolorowych kwiatów i ziół, ze starej skrzyni zrobić siedzisko do czytania książek wieczorami. Posprzątać mieszkanie i pozbyć się rzeczy, których nie noszę. Kupić kilka nowych, sprzedać kilka starych. Pracę zostawiać w biurze, w domu spędzać czas z narzeczonym i kotem. Zaplanować wakacje. Powrócić do pisania. Częściej się uśmiechać i zdecydowanie mniej myśleć.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
13:41
Kiedyś byłaś bardziej. Dziś jesteś o wiele mniej bardziej.
— Kapelusznik do Alicji
Reposted fromwagabunda wagabunda viainsanedreamer insanedreamer

February 11 2019

11:54
11:54
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabarock barock

February 04 2019

15:50

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromlittlenastything littlenastything viamieszu mieszu

January 31 2019

07:13
Wiesz czym jest dla mnie wolność? 
Brakiem strachu.
— Nina Simone
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadiedrunk diedrunk

January 18 2019

13:00
0512 d398 500
Reposted frompiehus piehus viamieszu mieszu
13:00
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viamieszu mieszu
12:50
4038 6edb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viamieszu mieszu
12:50
5062 e806 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamieszu mieszu

January 17 2019

17:40
Chciałabym wiedzieć, jak się żyje bez tej ogromnej pustki w środku, którą noszę w sobie od zawsze.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
14:30
8925 31af 500
Reposted frompampunio pampunio vianikotyna nikotyna

January 15 2019

21:36
1861 8559 500
Reposted fromblubazaur blubazaur vianikotyna nikotyna

January 12 2019

10:26
"Nie chcę być trzeźwa. Trzeźwość kojarzy mi się z nieustającą czujnością i napięciem, podczas gdy życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie."
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viatobecontinued tobecontinued
10:25
1919 a3a7
Reposted fromrisky risky viagingerowaa gingerowaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl