Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

07:37
Kiedy ludzie mają możliwość wyboru, wybierają źle. Za każdym razem.
— Dawca pamięci
06:38
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco viawszystkodupa wszystkodupa

June 15 2017

14:20
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber
Reposted fromczajnikq czajnikq viatwice twice

June 13 2017

16:52
2649 d0ad 500
Reposted fromoswiniarty oswiniarty viairmelin irmelin
16:47
Zostań kiedyś na noc,
bądź powodem niewyspania
— Maria Goniewicz
16:43
0084 1c94 500

June 11 2017

21:51
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson

June 10 2017

10:18
5639 336e 500
Reposted fromtfu tfu viathatwasntadream thatwasntadream
10:17
Zrozumiała, że nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.
— Arturo Pérez-Reverte
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
10:14
9779 d4eb
Reposted fromoblivions oblivions viainsanedreamer insanedreamer
10:13
4558 0bda 500
czy doczekał

June 09 2017

17:23
17:21

June 06 2017

16:09
8656 6d6d 500
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa
16:06
0263 5095 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viabarock barock
16:05
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromimpulsivee impulsivee viadiedrunk diedrunk

June 05 2017

15:04
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i tez nie mam sensu.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromweightless weightless

May 23 2017

16:43
Nic nie stoi na twojej drodze oprócz ciebie.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
16:43
9836 9841 500
Reposted fromtrashpanda trashpanda viadrugs drugs
16:35
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl