Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

13:59
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viawszystkodupa wszystkodupa
13:53
3390 523c 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur

July 27 2017

16:54
16:54
4949 4286 500
16:54
2909 da91 500
Reposted fromgreggles greggles viakasiakocimietka kasiakocimietka
16:53
8376 43a2
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaolewka olewka
16:51
Przyzwyczaiłam się, że jeśli chcę z kimś być, to go nie ma. Sama muszę się sobą zająć.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaolewka olewka
16:49
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viawszystkodupa wszystkodupa
16:48
7273 fa7c 500
"Ości" 13
16:47
3376 2dbd 500
dziękujemy

July 12 2017

08:20
08:19
dlaczego wszystko zaczyna się pieprzyć gdy dochodzimy do wniosku, że jesteśmy szczęśliwi?
Reposted fromamazing96 amazing96 viaalliwantisyou alliwantisyou
07:37
Kiedy ludzie mają możliwość wyboru, wybierają źle. Za każdym razem.
— Dawca pamięci
06:38
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco viawszystkodupa wszystkodupa

June 15 2017

14:20
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber
Reposted fromczajnikq czajnikq viatwice twice

June 13 2017

16:52
2649 d0ad 500
Reposted fromoswiniarty oswiniarty viairmelin irmelin
16:47
Zostań kiedyś na noc,
bądź powodem niewyspania
— Maria Goniewicz
16:43
0084 1c94 500

June 11 2017

21:51
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson

June 10 2017

10:18
5639 336e 500
Reposted fromtfu tfu viathatwasntadream thatwasntadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl