Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

21:59
3061 5034 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaolewka olewka
21:59
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viaMigotliwa Migotliwa
21:56
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain viaMigotliwa Migotliwa
21:55
4497 58f3
Reposted fromochgod ochgod viaMigotliwa Migotliwa
21:53
3674 39f7 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaMigotliwa Migotliwa
21:52
5969 e13f 500
Reposted fromursulaundressed ursulaundressed viafuchs fuchs
21:52
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viafuchs fuchs
21:51
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaMigotliwa Migotliwa
21:50
5079 8d79 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viaMigotliwa Migotliwa
21:49

“Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca".

— Mikołaj Bajorek
Reposted fromsilentdreamer silentdreamer viaolewka olewka
21:47
2905 e8f2
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaolewka olewka

September 15 2017

11:37
Ciekawe jak by to było wracać do domu, w którym jesteś
Reposted frommartrol martrol viaMigotliwa Migotliwa
11:22
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
11:19

Samotność to niedokończone rozmowy i pytania bez odpowiedzi, ale i jeden kubek w kuchni, jednoosobowa pościel w sypialni i wolna półka w łazience. Samotność to bycie samemu w sercu i w głowie. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz komu opowiedzieć o swoim dniu. Kiedy niedziela nie jest jeszcze jednym wolnym dniem, który można fantastycznie wykorzystać, tylko twoim przekleństwem. Kiedy wolisz robić wszystko, byle nie wracać do domu, bo wiesz, że nikt tam na ciebie nie czeka. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz do kogo zadzwonić w środku nocy i powiedzieć ‘jest mi źle’. Samotność to szare dni i bezsenne noce. Samotność - kiedy ściany pokoju wiedzą o tobie więcej, niż ktokolwiek inny, a jedynym bytem znającym na pamięć twój kolor oczu, jest sufit twojej sypialni. A smutek? Smutek to samotność. Może walić się świat, ale kiedy masz z kim dzielić cierpienie, to wszystko jest do zniesienia. Nie ma żadnego, tak dobrego powodu do walki, jak druga osoba. Dla siebie rzadko chcemy walczyć, za to dla osoby, która znaczy dla nas wszystko, jesteśmy w stanie przenosić góry.

— Marta Kostrzyńska

September 14 2017

07:28
07:28
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
07:26
1189 03d2
mrrr
07:15
Trzeba coś w sobie mieć, żeby mało mówić, bo kiedy się mało mówi, to się myśli, i to dużo.
— Cecelia Ahern, Pamiętnik z przyszłości
07:14
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

07:13
9209 117c 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaeazyi eazyi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl