Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2017

09:07
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viawszystkodupa wszystkodupa
09:04
7827 cb9e 500
Reposted frombrumous brumous viatwice twice

December 27 2017

14:41
0779 51d5
Reposted fromkarahippie karahippie viaMigotliwa Migotliwa
14:31
4003 8322
Reposted fromkarahippie karahippie viaMigotliwa Migotliwa
14:28
0105 beb2 500
Reposted fromdivi divi viaMigotliwa Migotliwa

December 22 2017

10:35
9687 079f 500
Reposted from4777727772 4777727772
10:26
Czasami człowiek bardzo długo nie podnosi się po upadku, bo wmawia sobie, że już dawno to zrobił. Ale tak naprawdę nadal leży na ziemi i dziwi się, dlaczego ból nie mija.
— Martyna Senator – Z popiołów
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaolakocie olakocie
09:44
8480 fadb 500
...
08:03
07:55
0460 cede 500
Reposted fromdivi divi viadrugs drugs

December 21 2017

12:09
12:07
2908 8791 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialaparisienne laparisienne
12:01
6984 c165
12:00
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
12:00
11:59
1044 264e 500
Reposted fromtfu tfu viamontak montak
11:57
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamelodyjna melodyjna

December 20 2017

10:21
Niewłaściwa osoba sprawia, że błagasz o uwagę, o czułość, miłość i zaangażowanie. Właściwa osoba daje Ci to wszystko, ponieważ Cię kocha.
— Sonya Parker
10:21
9666 27f4 500
10:18
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl