Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2018

08:16
1539 454a 500
Reposted fromliwaj liwaj viawszystkodupa wszystkodupa
08:15
5322 8bfa 500
Reposted fromhagis hagis vianikotyna nikotyna
08:14
1853 a3bc
.

January 25 2018

10:50
2540 a6f4
Reposted fromtouchthesky touchthesky viaMigotliwa Migotliwa

January 22 2018

18:46
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viakasiakocimietka kasiakocimietka
17:54
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viawarkocz warkocz

January 18 2018

14:26

"Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać."

— lekarstwem staje się nagle płacz
Reposted frommysoul mysoul viasarenkabeznozek sarenkabeznozek

January 17 2018

11:53
9001 8fc2 500
Reposted fromwagabunda wagabunda viaultrafioletowa ultrafioletowa
11:50
8891 5d3f
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianimamie nimamie
11:47
9381 3ca3 500
punkt widzenia
Reposted byamateursnihilismfapxwhizzkidtomeshkatastrofokakalowycarmenlunaPorannyponurykosiarzzupamarzenflauschfischjabolmaxgrovlyschaafZoonk11WhiteLightPicki91MakeMePurrwybuchmuzguhugostiglitzihuarraquaxKoniecRzeczywistosciMojeZwoje

January 16 2018

14:49
a gdybym Cię nie znała? 
Reposted fromzenibyja zenibyja viaultrafioletowa ultrafioletowa

January 15 2018

14:27
4700 526a
Reposted fromrawriot rawriot viasatyra satyra
14:23
Gdyby. Czy istnieje smutniejsze słowo?
— F. Therese
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
14:23
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viasatyra satyra
14:22
Jak ćwiczyć pamięć, by umieć zapominać?
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromhunsert hunsert viairmelin irmelin
14:07
Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek.
— Louis Dearborn L'Amour
14:01
14:01
5034 42fa 500
Reposted fromtfu tfu viaiblameyou iblameyou
14:00
2899 ddcb 500
14:00
9936 660c 500

Reposted fromdivi divi vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl