Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2020

11:37
Czasem tak mnie to wszystko męczy, że nawet nie mam siły źle się czuć.   
— Charles Bukowski
11:31
Wiesz, ja tak myślę, że prędzej czy później nadszedłby taki moment, że już nigdy więcej byśmy się nie spotkali.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtomowa tomowa viaprzeblyski przeblyski
09:04
Podchodzę do lustra i patrzę na swoje odbicie, patrzę w oczy dziewczyny, którą spotkałam, ale nigdy nie poznałam.
— J.A. Redmerski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
09:02
9780 ffaa 500
Reposted fromcasanovared casanovared viawszystkodupa wszystkodupa
09:02
4050 5e4a 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
08:58
5469 0cbb 500
Reposted frompiehus piehus viaolewka olewka

March 02 2020

09:30
4051 8f2f 500

February 26 2020

13:10
0081 2e38 500
Reposted fromxawery xawery viathatwasntadream thatwasntadream
13:10
Jak się kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą. 
— ano
Reposted fromwrajt wrajt viathatwasntadream thatwasntadream

February 20 2020

09:00
3743 a99a 500
Reposted fromteijakool teijakool viaolewka olewka
08:53
08:50
0917 9f09 500
Reposted frombrainless brainless viaeazyi eazyi
08:50
Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a w końcu okazuje się, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej.
— Mariusz Szczygieł - "Nie ma"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaolewka olewka

February 14 2020

14:42
8521 e103 500
Reposted fromhrafn hrafn viawszystkodupa wszystkodupa

February 07 2020

14:50
Nie płacz nad czymś, co nie płacze nad tobą.
— Sławomir Mrożek, "Małe listy"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viajestdobrze jestdobrze

February 06 2020

09:24
7707 4599
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viadrugs drugs
09:23

January 31 2020

12:28
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Reposted fromskrzacik skrzacik viawszystkodupa wszystkodupa
12:27
0527 4246 500
12:22
Nie powinieneś się zniechęcać tylko dlatego, że nie zawsze jest pięknie.
— Jonathan Franzen - "Wolność"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl