Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2020

14:28
14:28
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"

January 15 2020

14:58
2536 3973 500
Reposted fromprzeblyski przeblyski viapoppyseed poppyseed
14:56

Dosyć wcześnie, bo już w szkole, zorientowałem się, że nie nadaję się do niczego

— Tadeusz Różewicz "Kartoteka"
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viaiblameyou iblameyou
14:54
9506 d1c9 500
14:53
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabarszczowa barszczowa
14:53
4168 af23 500
Reposted fromhrafn hrafn viabarszczowa barszczowa
14:52
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
14:47
9880 a1f5 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
14:45
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.
14:45
Wszystkie rany, nawet te głębokie, w końcu się goją, jeśli się ich nie rozdrapuje.
— Nele Neuhaus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
14:43
Kiedy spytają cię, jak się masz, odpowiedz po prostu, że wcale.
— Alan Alexander Milne
Reposted fromwerterowska werterowska viaeazyi eazyi
14:42
Ludzie nie mają pojęcia, jak łatwo zmienić swoje życie. Wystarczy wsiąść w autobus.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeazyi eazyi
14:42
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaeazyi eazyi
14:41
On mnie zostawi i będę znów musiała chodzić na randki i tłumaczyć komuś moje dziwactwa.
— Pani Bukowa
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoppyseed poppyseed
14:41
5602 5034
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapoppyseed poppyseed
14:41
0886 4ee5 500
Reposted fromnutt nutt viapoppyseed poppyseed
14:41
(...) uszkodzeni ludzie robią różne rzeczy, ponieważ nie potrafią nikomu zaufać albo uwierzyć w cokolwiek dobrego.
— Mia Sheridan, Archer's Voice
Reposted frommefir mefir viainsanedreamer insanedreamer
14:41
6462 dbc1 500
14:40
0313 3180 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl