Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2020

09:00
3743 a99a 500
Reposted fromteijakool teijakool viaolewka olewka
08:53
08:50
0917 9f09 500
Reposted frombrainless brainless viaeazyi eazyi
08:50
Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a w końcu okazuje się, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej.
— Mariusz Szczygieł - "Nie ma"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaolewka olewka

February 14 2020

14:42
8521 e103 500
Reposted fromhrafn hrafn viawszystkodupa wszystkodupa

February 07 2020

14:50
Nie płacz nad czymś, co nie płacze nad tobą.
— Sławomir Mrożek, "Małe listy"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viajestdobrze jestdobrze

February 06 2020

09:24
7707 4599
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viadrugs drugs
09:23

January 31 2020

12:28
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Reposted fromskrzacik skrzacik viawszystkodupa wszystkodupa
12:27
0527 4246 500
12:22
Nie powinieneś się zniechęcać tylko dlatego, że nie zawsze jest pięknie.
— Jonathan Franzen - "Wolność"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
12:22
7790 1497 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa

January 22 2020

11:18
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— Gabriel García Márquez
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaolakocie olakocie

January 20 2020

14:30
To nic. Wystarczy słuchać, kochać i obejmować.
— ks. Jan Twardowski, Niewidoma dziewczynka (polecam)
Reposted from169cm 169cm viathatwasntadream thatwasntadream
14:27
0778 3e71 500
Reposted fromsoftboi softboi viapoppyseed poppyseed

January 17 2020

14:28
14:28
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"

January 15 2020

14:58
2536 3973 500
Reposted fromprzeblyski przeblyski viapoppyseed poppyseed
14:56

Dosyć wcześnie, bo już w szkole, zorientowałem się, że nie nadaję się do niczego

— Tadeusz Różewicz "Kartoteka"
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viaiblameyou iblameyou
14:54
9506 d1c9 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl